LOADING CLOSE

Lead persbericht

Lead persbericht

Bij het schrijven van een persbericht is de lead eigenlijk net zo belangrijk als de titel. In de lead moet vermeld staan wat de lezer verwacht. De lezer is altijd kritisch, zeker als het een journalist betreft. Een journalist wil gewoon zien dat een persbericht in een bepaalde vorm is gegoten. Lead persbericht – het belangrijkste deel van een persbericht.

 

lead persbericht De 6 bekende vragen

Het is moeilijk om in een paar bewoordingen aan te geven hoe een lead eruit moet zien. Toch kunnen we het volgende erover vertellen. In een goede lead staat altijd het volgende beschreven:

  • Wie – van wie is het persbericht
  • Wat – wat is het onderwerp
  • Waar – waar speelt het zich af of wat is de vestigingsplaats van de afzender
  • Wanneer – wanneer speelt het zich af of is het product gelanceerd
  • Hoe – hoe moet u het gebruiken
  • Waarom – waarom zou u het moeten aanschaffen en wat is de meerwaarde

 

Niet alle vragen zijn relevant. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de hoe-vraag helemaal niet beantwoord hoeft te worden. Doet u dat dan ook vooral niet. Kijk naar de vragen die hierboven staan vermeld en probeer ze – voor zo ver mogelijk – te beantwoorden. Het klinkt misschien een beetje ingewikkeld. En wellicht is het dat ook wel. Neem gerust eens contact op met I-Press Nederland. Wij proberen u te helpen daar waar nodig.

 

Welke soorten leads zijn er?

U hoeft zich niet altijd te houden aan één en dezelfde opmaak. Het meest relevante is dat de bovenstaande 6 antwoorden worden beantwoord. Men kan dus – los van die 6 vragen – een onderscheid maken tussen verschillende soorten leads. We laten u zien welke dat zijn en geven u een omschrijving:

Direct address lead
In dit type lead is ‘u’ het sleutelwoord. De journalist richt zich direct tot de lezer. Deze lead is bijzonder geschikt voor nieuws dat de persoonlijke levenssfeer van de lezer raakt.

Astonisher
In astonishers speelt men in op de verbazing van de lezer. Hierin kennen we twee varianten:
1. Presentatie van een verbazingwekkend feit in de eerste zin.
2. Het lossen van een ‘schot’. Je begint met een zin van één of hooguit twee woorden.

Teaser
Bepalend hierin is dat je de lezer prikkelt en aanzet tot verder lezen. Dat is mogelijk middels een onbegrijpelijke opmerking, een vreemd woord of een vreemd verhaal. De lezer zit onmiddellijk op het puntje van zijn stoel en denkt: “Hè, wat bedoelen ze daar nou mee?”

Ik-lead
Normaal gesproken gebruik je de ik-vorm niet in een persbericht. Toch kun je het op bepaalde momenten wél toepassen. Bijvoorbeeld: “Ten tijde van een crisis zou ik niet graag in de schoenen van de minister-president willen staan.” In deze zin is het direct duidelijk dat de ik-vorm niet bepalend is, omdat-ie in algemene zin wordt gebruikt.

Anekdotische lead
Eerst een grapje, dan pas ter zake komen. Daar komt het in een anekdotische lead op neer. De interesse wordt gewekt op het moment dat je eerst een kort verhaaltje of een sfeerimpressie geeft. Daarna geef je pas aan waar het daadwerkelijk om gaat.

Exemplarische lead
Bij een complex gebeuren, bijvoorbeeld een ramp, opent de journalist met een persoonlijk lotgeval. Hiermee wil hij meer persoonlijke betrokkenheid creëren aan de kant van de lezer. Bijvoorbeeld: “Na de aardbeving zit de 12-jarige Manuela op de puinhoop van wat ooit haar ouderlijk huis was.”

 

Lead persbericht – er komt nogal wat bij kijken. Gaat u zelf een persbericht schrijven? Kijk dan ook eens op de pagina Persbericht opbouw? Laat u vooral goed en volledig informeren. Het belang van een lead is te groot om er zomaar aan voorbij te gaan. Mocht u er niet uitkomen, neem dan contact met Peter Kanters van I-Press Nederland.